Adatvédelem

Adatvédelem

A Radix Kft. ezúton tájékoztatja a www.schindlerdr.hu látogatóit a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Radix Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).

A kezelt adatok köre

A Radix Kft. weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve a hírlevélre feliratkozás alkalmával rendelkezésre bocsátja.

A regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor a látogató a nevét, email címét és országát adja meg.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Radix Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja

  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása a Radix Kft. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

Az adatok felhasználása, továbbítása

Radix Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A Radix Kft. az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.

Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon regisztrált látogatók illetve a hírlevelet igénylők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Radix Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket - a hírlevél leiratkozás kivételével - a Radix Kft. 6400 Kiskunhalas, Dékáni Árpád u. 11. szám alatti székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő.  A Radix Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Radix Kft. küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani az Radix Kft.-nek a további hírlevelek küldését.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését a Radix Kft.-nek, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Radix Kft.

Hírlevél